چگونه زرده تخم مرغ را با شکر برای تهیه شیرینی و کیک مخلوط کنیم؟