طبقه بندی: ویدیو

چگونه از روش حمام آب برای تهیه چیزکیک استفاده کنیم؟

چگونه از روش حمام آب برای تهیه چیزکیک استفاده کنیم؟ این ویدیو، نحوه استفاده از روش حمام آب (Water Bath) را آموزش داده […]

چگونه چیز کیک را از قالب کمربندی جدا کنیم؟

چگونه چیز کیک را از قالب کمربندی جدا کنیم؟ این ویدیو، نحوه جدا کردن چیزکیک از قالب کمربندی را آموزش داده است […]

چگونه خامه فرم گرفته بدون همزن برقی درست کنیم؟

خامه فرم گرفته بدون همزن برقی این ویدیو، به سه روش نحوه درست کردن خامه فرم گرفته بدون همزن برقی را آموزش […]

12314»