آشپزخانک بلاگ

چگونه از روش حمام آب برای تهیه چیزکیک استفاده کنیم؟

چگونه از روش حمام آب برای تهیه چیزکیک استفاده کنیم؟ این ویدیو، نحوه استفاده از روش حمام آب (Water Bath) را آموزش داده […]

چگونه چیز کیک را از قالب کمربندی جدا کنیم؟

چگونه چیز کیک را از قالب کمربندی جدا کنیم؟ این ویدیو، نحوه جدا کردن چیزکیک از قالب کمربندی را آموزش داده است […]

12333»