تزیین هندوانه به شکل خون آشام

تزیین هندوانه مناسب شب یلدا

انار و هندوانه جزو مهم‌ترین ملزومات شب یلدا هستند. همچنین آجیل شب یلدا نیز در ایران طرفدار بسیاری دارد. برای نیاکان ایرانی‌ها که به آئین مهر دلبستگی داشتند، رنگ قرمز (نماد نور خورشید) گرامی بود. رنگ سرخ انار و هندوانه، و انتخاب سیب قرمز و سنجد در سفره شب یلدا چه بسا اشاره به همین موضوع است.

در این شکل نحوه تزیین هندوانه به شکل خون آشام آموزش داده شده است.  همچنین ابزار و وسایل مورد استفاده برای این تزیین نیز نشان داده شده است.

شب یلدا-تزیین هندوانه به شکل خون آشام-آشپزخانک1

شب یلدا-تزیین هندوانه به شکل خون آشام-آشپزخانک2

شب یلدا-تزیین هندوانه به شکل خون آشام-آشپزخانک3

شب یلدا-تزیین هندوانه به شکل خون آشام-آشپزخانک4

دسته بندی ها: جشنواره هندوانه

نظر دهید.

شما باید logged in تا بتوانید نظر خود را ارسال نمایید.